Kaplin Seçimi

Kalite Politikamız

ISO Belgemiz


GÖRÜNTÜLE

Özgün Makina olarak; yılların verdiği deneyimle,
• Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, yasal şartlar ve mevzuat sınırları içinde gelişen ürün ve hizmet yelpazemizle karşılayarak memnuniyetlerini sağlamayı,
• Tüm ortaklarımızla açık, dürüst ve adil ilişkilerimizi sürdürerek, yerel ve küresel pazarlarda müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için her zaman tercih edilen güvenilir bir firma altyapısıyla insan sağlığına ve çevreye saygılı üretim anlayışı içerisinde, tüm hedeflerine çalışanlarının mutluluğunu gözeterek ulaşmayı,
• Rekabet koşulları ve gelişen teknolojik ilerlemeler takip edilerek, tezgâh parkı ve teknik eleman kadrosunu güçlendirerek sürekli gelişmeyi,
• İlerlemeyi sağlamak için tüm çalışanlarımızın daha etkin ve güvenli bir şekilde iş sonuçlarına ulaşmalarını sağlamak için bilgi ve becerilerini geliştirerek yetkinliklerini artırır, doğal kaynak kullanımını azaltarak ve günün gereği teknolojileri kullanarak uygun altyapı ve çalışma ortamını sağlamayı,
• Çalışanlarımızı eğitmeyi ve onlara Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemini gerekli kaynaklarımızı kullanarak, çevreye verdiğimiz zararı en aza indirerek, iş güvenliği ile ilgili riskleri minimize ederek gereksinimlerimiz doğrultusunda geliştirip, etkinliğini gözlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
• Çalışanlarımızın varlıklarımızı ve geleceğimizi bağımsız finansman ile güvence altına alarak karlılığımızı hedeflerimize yönelterek, sürekli gelişerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
Risk tabanlı değerlendirme ve sürekli iyileştirme ilkesi ile benimser ve taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR
Süleyman ÖZGÜN

Ömerli Mahallesi KOS KOOP SANAYİ SİTESİ MISIR SOKAK NO:1 34555 Hadımköy / Arnavutköy
İSTANBUL / TÜRKİYE